ოჯალეში

წითელი ნახევრად ტკბილი ღვინო, დამზადებული ლეჩხუმის რეგიონის ორბელის მიკროზონაში გაშენებული ოჯალეშის ყურძნისგან. ხასიათდება ლალისფერი შეფერილობით და ხილის მდიდარი, გამორჩეული არომატებით.